Στην αρχική σελίδα του μαθήματος στο eclass και κάτω από την περιγραφή αυτού, υπάρχει η ενότητα "Αποτελέσματα Εξετάσεων", εκεί θα βρείτε το βαθμό σας, τα θέματα και ενδεικτικές λύσεις των ασκήσεων των θεμάτων.