Στην αρχική σελίδα του μαθήματος στο eclass και κάτω από την περιγραφή, υπάρχει η ενότητα "Αποτελέσματα Εξετάσεων", εκεί θα βρείτε το βαθμό σας στην εξέταση του Σεπτεμβρίου.