Οι διαδικτυακές ώρες γραφείου για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 είναι κάθε Τρίτη, ώρα 15:10-16:10, και κάθε Πέμπτη, ώρα 16:15-18:15, και θα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας WEBEX στον σύνδεσμο:

https://upatras.webex.com/meet/phikapa

(για σχετικες οδηγίες: https://www.upnet.gr/)