Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα Κλασική Μηχανική κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, να εγγραφούν στο e class του μαθήματος, όπου θα αναρτώνται ανακοινώσεις και σημειώσεις, στην παρακάτω διεύθυνση:

https://eclass.upatras.gr/courses/MATH972/

Τα μαθήματα θα αρχίσουν, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Τμήματος, την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 4:15 μ.μ.

Ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή χρονιά.

Οι διδάσκοντες
Γιώργος Τσιάτας, Φιλαρέτη Ζαφειροπούλου-Καρατζόγλου