Η βαθμολογία του μαθήματος Επιχειρησιακή Έρευνα για την εξέταση της 16/06/2020 έχει ανακοινωθεί στο e-class του μαθήματος. Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2015 και μετέπειτα έχει αποσταλεί και μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας.

Ο διδάσκων