Η βαθμολογία του μαθήματος Επιχειρησιακή Έρευνα για την εξέταση της 27/01/2020 των φοιτητών
  • με έτος εισαγωγής 2014 και νωρίτερα έχει ανακοινωθεί στο e-class του μαθήματος.
  • με έτος εισαγωγής 2015 και μετέπειτα έχει αποσταλεί μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας.

Οι φοιτητές μπορούν να δουν το γραπτό τους την Πέμπτη 06/02 από 10.00 έως 12.00 στο γραφείο του διδάσκοντα (216).