Η βαθμολογία του μαθήματος Μαθηματικός Προγραμματισμός για την εξέταση της 16/09/2019 των φοιτητών

  • με έτος εισαγωγής 2014 και νωρίτερα έχει ανακοινωθεί στο e-class του μαθήματος (γραπτά φοιτητών Χωρίς Δήλωση του μαθήματος δεν έχουν αξιολογηθεί).
  • με έτος εισαγωγής 2015 και μετέπειτα έχει αποσταλεί μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας.

Οι φοιτητές μπορούν να δουν το γραπτό τους την Τρίτη 01/10 από 11.30 έως 13.30 στο γραφείο του διδάσκοντα (216).