Τελικά αποτελέσματα Ιστορίας των Μαθηματικών

-finalresultshistoryofmathematicssep2019anon.pdf