Αποτελέσματα εξέτασης Ιουνίου 2019:
Α/Α Α.Μ. Βαθμός
1 1022626 1
2 1048290 3
3 1048330 3
4 1056250 7