Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα
της εξέτασης της 25-1-2019, του μαθήματος "Θεωρία Πιθανοτήτων Ι" (Β' Τμήμα).