Στα συνημμένα αρχεία βρίσκονται τα αποτελέσματα της εξέτασης του μαθήματος "Μαθηματική Ανάλυση" και για τα δύο τμήματα καθώς και οι λύσεις των θεμάτων.