Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους, μπορούν να περάσουν από το Γρ. Β/Μ 214 την Παρασκευή 30/6/2017 και ώρα 15:30-16:00.
-grades_statii_math_june_2017.pdf