Τα αποτελέσματα της εξέτασης αναρτήθηκαν στο e-class του μαθήματος στο φάκελο: "ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ".
Όποιος/α επιθυμεί να δει το γραπτό να περάσει από το γραφείο 252 την Πέμπτη 25/9 11.00-13.00.