Όσοι θέλουν να δούν το γραπτό τους από την εξέταση στο μάθημα "Φυσικες Γλώσσες και Μαθηματικος Λογος"
μπορούν να έλθουν στο γραφείο μου την Δευτέρα 04 Ιουλίου 2016 από 10.00 μέχρι 13.00