Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους, μπορούν να περάσουν από το Γρ. Β/Μ 214 την Τετάρτη 10/2/2016 και ώρα 13:30-14:00.

-grades_statii_math_feb_2016.pdf