Τα αποτελέσματα της σημερινής εξέτασης

06218 -> 0
11105 -> 3.5
11043 -> 7.5
11185 -> 7.5

Όποιος/α έχει απορίες για το γραπτό του, μπορεί να περάσει αύριο στις 13:00 από το γραφείο Β/Μ 214 ή να μου στείλει ένα email: costas@math.upatras.gr