Σχετικά με την αυριανή εξέταση του μαθήματος "Άλγεβρα Ι", παρακαλείσθε να προσέλθετε ως εξής:

1) Οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στο Τμήμα Α (Τμήμα Χατζάκου) να προσέλθουν στο ΑΘΕ 12.

2) Οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στο Τμήμα Β (Τμήμα Παπαπέτρου) να προσέλθουν στο ΑΑ. Εάν παραστεί ανάγκη, θα χρησιμοποιηθεί και άλλο αμφιθέατρο.

Για την καλύτερη οργάνωση της εξέτασης, παρακαλείσθε να προσέλθετε έως τις 8:50.

Επειδή τα θέματα δεν θα είναι κοινά, η κατανομή στα αμφιθέατρα θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά.Οι διδάσκοντες