Η παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας της φοιτήτριας κ. Κουκουράβας Μαγδαληνής (ΑΜ 1067163) με τίτλο: «Αυτοματοποιημένη Ρύθμιση παραμέτρων PID ελεγκτή μέσω Γενετικού Αλγορίθμου» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Ιουνίου και ώρα 14:00 στην αίθουσα 235 του κτιρίου Βιολογιάς/Μαθηματικών.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Αν. Καθ. Σ. Κωτσιαντής (επιβλέπων), Αν. Καθ. Ο. Ράγγος, Επ. Καθ. Δ. Καββαδίας