Για τα μαθήματα ευθύνης μου στην εξεταστική του Εαρινού Εξαμήνου 2023-24 έχουν δημιουργηθεί ομάδες εγγραφής στην εξέταση αυτών, με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φοιτητών (αίθουσες, επιτηρητές κλ.π.). Εφόσον προτίθεστε να εξεταστείτε σε ένα από τα παρακάτω μαθήματα θα επιθυμούσα και την εγγραφή σας.

Στατιστική Συμπερασματολογία Ι
upatras eclass | Στατιστική Συμπερασματολογία Ι | Ομάδες Χρηστών

Στοχαστικές Διαδικασίες
upatras eclass | Στοχαστικές Διαδικασίες (Ακαδημα... | Ομάδες Χρηστών

Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ
upatras eclass | Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ | Ομάδες Χρηστών

Μη Παραμετρική Στατιστική
upatras eclass | Μη Παραμετρική Στατιστική | Ομάδες Χρηστών

Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων
upatras eclass | Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων... | Ομάδες Χρηστών

Ευχαριστώ
Κ. Πετρόπουλος