Οι δύο πρώτες αναπληρώσεις του μαθήματος "Άλγεβρα Ι" θα διεξαχθούν ως εξής:

1) Την Παρασκευή 19/4/24, ώρες 09:00 - 11:00 στην αίθουσα 062.

2) Την Δευτέρα 22/4/24, ώρες 11:00 - 13:00 στο ΑΘΕ12.

Ο διδάσκων