Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, οι οποίοι προτίθενται να παρακολουθήσουν τα προπτυχιακά μαθήματα "Αντκειμενοστρεφής Προγραμματισμός με C++" και "Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Θεωρίας Υπολογισμού" κατά το παρόν εξάμηνο, να εγγραφούν στις σχετικές ηλεκτρονικές αίθουσες ασύγχρονης εκπαίδευσης στο eclass.upatras.gr
Οι κωδικοί εγγραφής είναι, αντίστοιχα, MAT_IC232 και MAT_IC233
Όλες οι εγγραφές, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί στις προαναφερθείσες αίθουσες μέχρι σήμερα, δεν ισχύουν πλέον.

Κάθε νεώτερη ανακοινωση σχετικά με τα προαναφερθέντα μαθήματα θα γίνεται στη συνέχεια μέσω του eclass.

Ο διδάσκων
Όμηρος Ράγγος