Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα του 8ου εξαμήνου "Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα" θα πρέπει να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος ( https://eclass.upatras.gr/courses/MATH1110/ ). Στο τέλος της αρχικής περιγραφής του μαθήματος υπάρχει σύνδεσμος zoom για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η δια ζώσης επικοινωνία. Αύριο, 19/2 δεν θα γίνει μάθημα αλλά καλούνται οι φοιτητές να συνδεθούν την ώρα του μαθήματος στον σύνδεσμο αυτό για ενημέρωση.

Ο διδάσκων
Δ. Καββαδίας