Καλούνται οι φοιτητές/τριες που προτίθενται να παρακολουθήσουν
το μάθημα "Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ" να εγγραφούν στο e-class
του μαθήματος
https://eclass.upatras.gr/courses/MATH1267/

Η ενημέρωση των φοιτητών/τριών σχετικά με το μάθημα θα γίνεται
μέσω του e-class.

Ε. Μακρή