Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες χαίρετε.

Η ενδιάμεση εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή 24/11 ως εξής:
9:00-10:30 θα εξετασθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος α ενώ
10:30-12:00 θα εξετασθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος β.

Η εξεταστέα ύλη θα είναι: α) Υλοποίηση αλγορίθμων με ψευδοκώδικα και β) Γλώσσα Fortran 90: Αλφάβητο, λεξιλόγιο (λέξεις-κλειδιά, ταυτοποιητές, σχόλια, εγγενείς τελεστές), συντακτικό εκφράσεων.

Οι σχετικές σημειώσεις της θεωρίας και των εργαστηριακών ασκήσεων έχουν αναρτηθεί στο eclass του μαθήματος.

Με εκτίμηση
Όμηρος Ράγγος