Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί και στην τάξη του μαθήματος "Άλγεβρα ΙΙ", οι διαλέξεις του μαθήματος την Τρίτη 7/11 και την Πέμπτη 9/11 αναβάλλονται λόγω απουσίας του διδάσκοντος.

Η αναπλήρωση των μαθημάτων αυτών θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, σε συνεννόηση με τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα.