Στα πλαίσια του ορισμού μου ως Σύμβουλος Σπουδών, καλούνται οι παρακάτω Α' ετείς φοιτητές με Α.Μ.

1108295
1103460
1108237
1108186
1108250
1108300
1108144
1103449
1108194
1092772
1108152


με πρώτη ευκαιρία να επικοινωνήσουν μαζί μου για συζήτηση επί των σπουδών τους.

Καθηγητής Ανδρέας Αρβανιτογεώργος
Γραφειο 316
Τηλ 2610 996740
arvanito@math.upatras.gr