Ανακοινώνεται ότι οι διαλέξεις του μαθήματος "Απειροστικός Λογισμός Ι" την Τρίτη 10/10 και την Τετάρτη 11/10 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ασθένειας του κ. Παπαγεωργίου.