Ανακοινώνεται ότι η σημερινή διάλεξη (4 Οκτωβρίου και ώρα 12:00-14:00) του κ. Μπάκα στο μάθημα "Μαθηματική Ανάλυση" δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.