Ανακοινώνεται ότι η σημερινή διάλεξη (2 Οκτωβρίου και ώρα 18:00-21:00) του κ. Μπάκα στο μάθημα "Μαθηματική Ανάλυση" δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτου κωλύματος του διδάσκοντα.