Ο χωρισμός σε υποτμήματα εργαστηρίου (θα υπάρξουν 4 υποτμήματα) θα γίνει κατά την 1η διάλεξη της θεωρίας του μαθήματος (Παρασκευή 6/10 και ώρα 9:00 στο αμφιθέατρο ΑΘΕ12).
Επειδή δεν έχει γίνει αυτός ο χωρισμός, οι εργαστηριακές ασκήσεις της εβδομάδας 2-6/7 δεν θα πραγματοποιηθούν.