Παρακαλούνται οι φοιτητές που προτίθεται να εξεταστούν στο μάθημα Γραμμική Άλγεβρα Ι στις 15-9-23 τμήμα Αρβανιτογεώργου, να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα eclass.math.upatras.gr (https://eclass.math.upatras.gr/courses/MATHDEP222/) έως 13-9-23

Ο διδάσκων