Οι εξεταζόμενοι/ες στο μάθημα "Διαφορική Γεωμετρία Ι" την Πέμπτη 31/08 καλούνται να προσέλθουν στο αμφιθέατρο ΑΑ. Το αμφιθέατρο ΑΘΕ12 δε θα χρησιμοποιηθεί εκτός αν η προσέλευση στην εξέταση είναι πολύ μεγάλη.