Την Τετάρτη 5/7 και ώρα 11:15 στην αίθουσα 342 ο φοιτητής Μιχαήλ Λώλης θα παρουσιάσει
την πτυχιακή του εργασία με τίτλο


"L-συναρτήσεις χαρακτήρων Dirichlet και Θεωρία Πρώτων αριθμών".


Η τριμελής επιτροπή:


Παναγής Καραζέρης, Αναπληρωτής καθηγητής

Παύλος Τζερμιάς, Καθηγητής

Δημήτρης Χατζάκος, Επίκουρος καθηγητήςΟ επιβλέπων,

Δ. Χατζάκος