Η αυριανή εξέταση του μαθήματος θα γίνει ΜΟΝΟ στο ΑΑ, παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να έλθουν στην εξέταση, να βρίσκονται στο αμφιθέατρο μέχρι τις 08:50.