Παρακαλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων

Γραμμική Άλγεβρα Ι 12-6-23 (Τμήμα Α. Αρβανιτογεώργου)

και

Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ (15-6-23)

να κάνουν εγγραφή στις αντίστοιχες ομάδες χρηστών "Συμμετοχή στην Εξέταση της **-6-23" στο

eclass.math.upatras.gr