Η πρώτη διάλεξη της θεωρίας του μαθήματος θα γίνει (σύμφωνα με το πρόγραμμα) την Παρασκευή 24/2.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα ξεκινήσουν όταν θα έχουν γίνει αρκετές διαλεξεις θεωρίας. Η ημερομηνία έναρξής τους θα ανακοινωθεί μέσω του eclass.