Αγαπητοί φοιτητές,

εν όψει της έναρξης των παραδοσεων του μαθήματος για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23, προχώρησα σε ολική εκκαθάριση των χρηστών του. Φοιτητές που επιθυμούν/πρέπει να παρακολουθήσουν/εξεταστούν στο μάθημα, θα πρέπει να προχωρήσουν σε (επαν)εγγραφή στο e-class του από όπου και θα διακινούνται όλες οι σχετικές πληροφορίες.

Ο διδάσκων
Ν. Τσάντας, καθηγητής