Παρακαλούνται οι εξεταζόμενοι/ες στο μάθημα "Διαφορική Γεωμετρία Ι" (Παρασκευή 10/02 και ώρα 9:00) να προσέλθουν στο ΑΑ ή στο ΑΘΕ12, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν:

(α) Οι φοιτητές/τριες των οποίων ο Αριθμός Μητρώου λήγει σε 0, 1, 2, 3, 4, 5 ή 6 εξετάζονται στο ΑΑ.

(β) Οι φοιτητές/τριες των οποίων ο Αριθμός Μητρώου λήγει σε 7, 8 ή 9 εξετάζονται στο ΑΘΕ12.

Θερμή παράκληση να ακολουθηθούν οι παραπάνω οδηγίες ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης.