Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν στις 14/2 πρέπει να γνωρίζουν ότι το γραπτό τους δεν πρόκειται να βαθμολογηθεί στην περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα πληροφοριακά συστήματα progress ή Archimedia (κάτι που σημαίνει ότι δεν έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα για το τρέχον εξάμηνο).