Όσοι/ες φοιτητές/τριες προτίθενται να λάβουν μέρος στην εξέταση του μαθήματος Απειροστικός Λογισμός ΙI την Δευτέρα 19/09 καλούνται να προσέλθουν στο αμφιθέατρο ΑΑ. Το αμφιθέατρο ΑΘΕ12 δεν θα χρησιμοποιηθεί εκτός αν η προσέλευση στην εξέταση είναι πολύ μεγάλη.