Για την καλύτερη οργάνωση της εξέτασης του μαθήματος Γραμμική Άλγβερα Ι (Τμημα Αρβανιτογεωργου) 15-9-22, παρακαλώ τους φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν σ' αυτή, να εγγραφούν στην Ομάδα Χρηστών : https://eclass.math.upatras.gr/modul...22&group_id=22 στο eclass του μαθήματος : https://eclass.math.upatras.gr/courses/MATHDEP222/