Όποιος φοιτητής/τρια επιθυμεί να λάβει βεβαίωση συμμετοχής στο μάθημα «Μιγαδική Ανάλυση» μπορεί από σήμερα να την αναζητάει και στην Γραμματεία του Τμήματος. Έχει γίνει κατάθεση βαθμολογίου και γνωρίζει η Γραμματεία ποιοι φοιτητές/τριες προσήλθαν στην εξέταση.