Η παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας του φοιτητή κ. Παύλου Πούλου (ΑΜ 1060849) με τίτλο: «Επιστήμη Δεδομένων» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου και ώρα 12:45 στην αίθουσα 235 του κτιρίου Βιολογιάς/Μαθηματικών.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Επ. Καθ. Σ. Κωτσιαντής (επιβλέπων), Επ. Καθ. Ο. Ράγγος, Επ. Καθ. Δ. Καββαδίας