Οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει εξεταστή Κωτσιαντή να προσέλθουν 9πμ στο ΑΑ και οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει εξεταστή Τσιάτα να προσέλθουν στο ΑθΕ12.