Την Πέμπτη 09-06-22 και ώρα 16:00 - 18:00, στην αίθουσα ΑΘΕ12, θα πραγματοποιηθεί 3η αναπλήρωση μαθήματος της Πραγματικής Ανάλυσης (Τμήμα Β').

Ο διδάσκων