Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 01 – 14 / 03/ 2022

Για ενημέρωσή σας, παρακαλούμε δείτε:
-τις διαφάνειες από το ενημερωτικό zoom Erasmus+
-τις Erasmus+ δι-ιδρυματικές συμφωνίες εντός Ευρώπης ανά Τμήμα, και
-το σύνδεσμο για την online αίτησή σας.

Περισσότερες πληροφορίες
https://www.upatras.gr/prosklisi-ypo...ous-2022-2023/