Ανακοινώνεται ότι, λόγω ασθένειας του διδάσκοντα, οι διαλέξεις του μαθήματος "Μετασχηματισμός Fourier, Κατανομές και Εφαρμογές" θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα.