Οι διαλέξεις, αύριο Τρίτη 1/3/2022, αναβάλλονται λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.

Επίσης, σας ενημερώνω ότι μπορείτε να εγγραφείτε στο eclass των μαθημάτων

upatras eclass | Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ

και

upatras eclass | Μη Παραμετρική Στατιστική

Εκεί θα ανεβαίνει όλο το υλικό που χρειάζεστε για το κάθε μάθημα καθώς και οι ανακοινώσεις που αφορούν αυτά τα μαθήματα.