Μέχρι να ολοκληρωθεί από τον ΕΛΚΕ η διαδικασία πρόσληψης διδάσκοντα στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, τα δύο τμήματα του μαθήματος "Μιγαδική Ανάλυση" θα διδάσκονται ταυτόχρονα από την κ. Βλάχου κατά τις ημέρες και ώρες διδασκαλίας του Τμήματος Β', όπως έχουν ανακοινωθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα.