Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα "Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων" στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, να προχωρήσουν σε εγγραφή στο e-class του μαθήματος (έχει γίνει εκκαθάριση του μητρώου των μέχρι σήμερα χρηστών του μαθήματος):

https://eclass.upatras.gr/courses/MATH1161/

Το υλικό της διδασκαλίας, πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα θα αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος στο e-class.Η διδάσκουσα,
Ειρήνη Νικολοπούλου